Turnus

  Czerwiec

  Lipiec

  Sierpień

  Informacje o dziecku

  Imię i nazwisko dziecka

  Rok urodzenia

  Miejscowość

  Informacje o rodzicach/opiekunach

  Imię i nazwisko

  Numer telefonu

  Informacje o zgłoszeniu

  Data zgłoszenia

  Imię i nazwisko zgłaszającego

  Numer telefonu

  Adres email

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do obsługi wypoczynku zgłaszanego dziecka, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania

  Zaznacz ikonę: gwiazda.